News & Events

BIM II VIII Semester Board Exam (2074) Routine For more detail visit http://fomecd.edu.np/

View Details

BSc CSIT Admission Notice 2074 Batch

View Details

आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा आयकर तर्फ सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्न सफल भइ पाँचौ राष्ट्रिय कर दिवस २०७३ को अवसरमा अर्किड इन्टरनेस्नल कलेजलाई नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व बिभाग, करदाता सेवा कार्यालय, बत्तिसपुतली बाट सम्मान प्राप्त भएको...

View Details

Congratulations Subina Khanal, You have been the university topper in 3rd & 6th semester, And once again you have stood at University top position in BIM 7th semester.

View Details